آمار بازدید

کاربران آنلاین 6

بازدید روزانه 28

بازدید کل 91457

هزینه

عنوان مبلغ (ریال)
ثبت نام خوابگاه(دو شب)400000 ریال
واحد های صنعتی1000000 ریال
ثبت نام دانشجویی1000000 ریال

تاریخ های مهم

پوستر