آمار بازدید

کاربران آنلاین 3

بازدید روزانه 68

بازدید کل 37165

هزینه

عنوان مبلغ (ریال)
ثبت نام دانشجویی در پنجمین اردوی استارتاپ قزوین1000000 ریال
ثبت نام گروهی پنجمین اردوی استارتاپ قزوین(۵نفر)4000000 ریال
ثبت نام خوابگاه(دو شب)400000 ریال
ثبت نام در پنجمین اردوی استارتاپ قزوین(شامل کدتخفیف)1500000 ریال

تاریخ های مهم

به پرداخت ملت